dimarts, d’abril 15, 2008

Nenes mare

Introducció
A Canaries hi ha un barri anomenat el Valle de Jinámar en que hi ha un gran número d'embarassos en nenes adolescents de 13 a 17 anys.
Repercusions fisiològiques
Les adolescents que donen a llum en edats molt joves poden tenir moltes repercusions físiques, ja que el seu organisme encara no està preparat per a engendrar un fetus.
Primerament perquè a l'etapa de l'adolescència, hi ha una gran maduració física i canvis molt importants en el desenvolupament, fins a l'edat adulta una dona no està totalment preparada per a un embaraç.
També, remarcar que en l'adolescència no es té tota la força i suficienment maduració per a poder cobrir totes les necesitats que necesita un nadó.
Repercusions psicosocials
En aquest aspecte dir que, una nena de 13, 14 ,15 o 16 anys, tampoc està preparada psicològicament per a tenir un fill, ja que en aquesta edat encara s'està en procès de maduració i no se sap el que realment es vol.
En l'adolescència surgeixen molts canvis un d'ells es l'hormonal, el qual ens fa estar un dia contents un dia tristos, es a dir, hi ha molts alt i baixos hormonals.
A aquestes edats la maternitat es desenvolupa com un joc, una cosa més de la vida, i que elles consideren normal.
Repercusions socials
Els joves del Valle de Jinámar, veuen la matarnitat en nenes adolescents com una cosa normal, que no sorprén a ningú.
A aquestes edats, les joves tenen que anar a l'escola i estudiar perque és al que a aquesta edat els hi correspón, ja que es el seu futur. Però, desgraciadament en aquest barri, les consultes del pediatre s'omplen de mares menors d'edat, que enlloc d'estar a l'escola estan cuidant els seus fills.
El que més sorprén és que els joves estan informats dels mètodes anticonceptius però es queden embarassades perque volen, ja que el que veuen cada dia és això, que totes les seves amigues ja són mares o bé estàn a punt de ser-ho.
Projecte de vida dels joves
Els pares adolescents d'algunes criatures, directament es desentenen dels fills, altres ajuden a la mare.
El projecte de vida d'aquests nens, perquè al cap i a la fí son nens, és intentar guanyar diners com sigui i també cuidar dels fills.
Opinió personal
Aquest reportatge sobre nenes adlolescents que són mares, m'ha impactat molt. Ja que no em podría imaginar que en un barri hi hagues un número tant gran d'embarassos de nenes adolescents, i que estigues vist com una cosa tant normal com ho veuen la jovent d'aquest barri.
Aquest video serveix com una reflexió que hem de fer els joves, perque no sabem on estem arribant sense donar-nos conta, i hem de tenir més cap, perquè a aquesta vida hi ha temps per tot, però cada cosa quan correspón.Marina...*