divendres, de juliol 04, 2008

Alumnat generador de continguts TIC

L' alumnat de l' IES Averroes de Còrdova ens explica en aquest video com fan servir algunes eines com Del.licious, els wikis, Google maps, PHP, activitats hot potatoes, pujar fotos en picassa web.
Tot una manera de fer servir les TIC com eina d' aprenenatge.
S' ha presentat com a experiència en el 1r Congrés d' internet a l' aula

dijous, de juliol 03, 2008

JORNADES SANITÀRIES 25 juny 2008El 25 de juny es va realitzar la II Jornada de la família professional de sanitat.

El programa va ser molt ampli, hi havia un bon grapat d' experiències a presentar:
En el web de la família professional de sanitat estan els PDF de les comunicacions presentades


01a Aplicació de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) al Crèdit de Síntesi del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria

04b Web d’imatges radiològiques UDIAT-Castellarnau. Aplicacions didàctiques


01b Aplicació interdisciplinària de l’aprenentatge Basat en Problemes (ABP) al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (CAI)

05 Cuidem els nostres avis: un projecte d’aprenentatge solidari (APS)


01c De la classe magistral a l´ABP

06 Integració de l’alumnat d’origen estranger al cicle de CAI


02 Cap a una nova cultura de l’aprenentatge: aprenentatge auto-organitzat

07 Adaptacions del pla d’activitats dels cicles de laboratori de diagnòstic clínic i documentació sanitària


03a Moodle. Eina telemàtica de suport a les classes presencials

09 Habilitats socials: capacitats necessàries per a treballar en l’àmbit sanitari (cicle de CAI)


03b Ús educatiu dels blogs

10 Títols de la Família Professional de Sanitat (MEC)


03c Aprofitament de les TIC a l’aula

11 Els canvis curriculars a la formació professional


04a Web d’imatges radiològiques

12 Acreditació de competències. Família Professional de Sanitat

04b. Web d' imatges radiològiques. UDIAT- Castellarnau. Aplicacions didàctiques
05 Cuidem els nostres avis: un projecte d’aprenentatge solidari (APS)